Çevre Güvenliği Uzmanlık Eğitimleri

Eğitim Programı : Çevre Güvenliği Uzmanlık Eğitimleri

Program Süresi : 2 Gün

Eğitim Sonundaki Sertifikalar :

 • ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Başarı Sertifikası
 • ISO 9001: 2015 İç Denetçili Kalite Yönetim Sistemi Başarı Sertifikası
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri
 • ISO 14001:2015 İç Denetçili Çevre Yönetim Sistemleri

EĞİTİM İÇERİĞİ

çevke

Kimler Katılmalı ? 

Eğitim Programlarına Aşağıdaki Meslek Gruplarının Katılması Önerilmektedir :

 • Çevre Mühendisliği Öğrenci ve Mezunları
 • Biyoloji , Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci ve Mezunları
 • Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Öğrenci ve Mezunları
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; Yönetim ve organizasyon tekniklerini de içeren her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır. Bu yönetim sistemi, kuruluşların müşteriden gelen talepleri, etkin ve verimli bir şekilde ürün ve/veya hizmet olarak sunmaları için yapmaları gereken temel faaliyetleri tanımlar. Kalite yönetim sistemi, sadece bir kaç kişiyi / bölümü kapsayan bir yönetim şekli değil, tüm kuruluşu ilgilendiren bir standarttır. Çünkü burada esas amaç, süreçlerin hedefler ile yönetilmesi ve sürekli iyileştirmedir.
Kamu ve özel sektörde birçok firma, tedarikçilerini ISO 9001 esaslı Kalite Yönetim Sistemlerine yönlendirmiştir.
 
HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 9001 Kalite yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 9001 Kalite yönetim sistemi kurabilirler. 
 
PROGRAMIN İÇERİĞİ
 • Kaliteyi tanımlamak,
 • Kalite yönetim sistem standartlarının gelişimi,
 • ISO 9000 standart ailesinin yapısı
 • ISO 9000 
 • ISO 9001
 • ISO 9004
 • ISO 9001:2015 maddelerinin her birinin tartışılması,
 • Dokümantasyonun önemi
 • Süreç yapısı ve önemi
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ NEDİR?
Süreçlerin uygunluğu ve etkin uygulanması hakkında değerlendirme ve raporlama yapmak ve ISO 90012015’e dayalı kalite yönetim sisteminin sürekli gelişimine katkıda bulunmak için gereken beceri ve bilgileri verir.
HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 9001 Kalite yönetim sistemi kurabilir, İç Denetim Seminerine katılarak kendi süreçlerini yönetebilir.
PROGRAM İÇERİĞİ
 •  Kalite Sistemleri Ve Standartları
 •   Denetim Standartları
 •   ISO 9001:2015 Ve Açıklaması (Özet)
 •   Denetimin Tanımı, Amaçları Ve Tipleri
 •   Denetçi Özellikleri
 •   Görev Ve Sorumluluklar
 •   Denetime Hazırlık
 •   Denetimin Gerçekleştirilmesi
 •   Kapanış Toplantısı
 •   Denetimin raporlanması ve sonuçların izlenmesi
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi, kuruluşların faaliyetlerini sürdürürken doğaya (havaya, toprağa, suya) ve canlılara zarar vermemeleri, kullandıkları doğal kaynakları etkin olarak kullanmaları ile ilgili gereklilikleri tanımlayan her türlü iş koluna, sektöre uygulanabilir bir yönetim sistemi standardıdır. 
 
HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurabilirler. 
 
PROGRAMIN İÇERİĞİ
 • Çevre ve çevre boyutlarını tanımlamak,
 • Çevre yönetim sistem standartlarının gelişimi,
 • ISO 14001 standart ailesinin yapısı
 • ISO 14004
 • ISO 14001:2015 maddelerinin her birinin tartışılması,
 • Yasal gerekliliklerin önemi
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ NEDİR?
Firma Çevre Yönetim Sisteminin ISO 14001:2015 Standardının gereklerine uygunluğunun doğrulanması için bir iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri uygulamalarla pekiştirmektir.
HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler / kuruluşlar için gereklidir. İster ürün üretsin ister hizmet sağlasın tüm kuruluşlar ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kurabilirler.
PROGRAMIN İÇERİĞİ
 •  Çevre ve ISO 14001 Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması
 •  ISO 14001 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
 •  Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 •  Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 •  Denetim planlama (kontrol listesi, denetim planı v.b oluşturma)
 •  Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 •  Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 •  Pratik çalışmalar
 •  Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 •  Değerlendirme sınavı
Program Eğitim İli Eğitim Tarihi Eğitim Yeri Kontenjan Eğitim Ücreti Detay Başvuru
Laboratuvar Uzmanlık Eğitimleri İZMİR - EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖZEL 08-09 Aralık 2018 EGE ÜNİVERSİTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ KONFERANS SALONU VAR 200 TL PROGRAM BİLGİSİ
TIKLAYINIZ
Katılacak Kişi Sayısı Paket Adı Eğitim Ücreti İndirim Oranı
1 Kişi Bireysel Katılım 300 TL Bireysel Katılımlarda İndirim Uygulanmamaktadır.
2-4 Kişi Bireysel Katılım 300 TL Bireysel Katılımlarda İndirim Uygulanmamaktadır.
5-9 Kişi Grup Katılım 280 TL 5-9 Kişi Aralığındaki Katılımlarda Kişi Başı Toplam 10 TL 'lik indirim uygulanmaktadır.
10-14 Kişi Grup Katılım 270 TL 10-14 Kişi Aralığındaki Katılımlarda Kişi Başı Toplam 15 TL'lik indirim uygulanmaktadır.
15-19 Kişi Grup Katılım 260 TL 15-19 Kişi Aralığındaki Katılımlarda Kişi Başı Toplam 20 TL'lik indirim uygulanmaktadır.
20-29 Kişi Sınıf Katılım 250 TL 20-29 Kişi Aralığındaki Katılımlarda Kişi Başı Toplam 25 TL'lik indirim uygulanmaktadır.
30 ve Üzeri Sınıf Katılım 240 TL 30 Kişi ve Üzeri Sınıf Katılımlarda Kişi Başı Toplam 50 TL'lik indirim uygulanmaktadır.

Programda Kontenjan Bulunmaktadır