Firmamız Hakkında

TSC Otomasyon 26.02.2004 tarihinde kuruldu. 23.08.2017 tarihinde unvan değişikliğine gidildi. 23.08.2017 tarihinde TSC Otomasyon ve Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi oldu. Aralık 2019’da Şube açılışı gerçekleşti
TSC YÖNETİM SİSTEMLERİ AKADEMİSİ iki alanda faaliyet göstermektedir.
1- Yönetim sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan teknikler ile ilgili eğitimler. (Eğitimlerimiz başlığı altında inceleyebilirsiniz)
2- Yönetim sistemlerinin uygulanması ve belgelendirme sürecine hazırlık için danışmanlık. (Danışmanlık başlığı altında inceleyebilirsiniz)
EĞİTİMLERİMİZİN YAPISI
   Eğitimler sadece teorik değil, iş hayatının içinden gelen pratik uygulamalarla zenginleştirilmiştir.
   Eğitmenler eğitim konularını sanayide uygulamış ve olumlu geri bildirimler almıştır.
   Eğitim notları sadece düz yazılar ile değil, resim, şekil, video vb görsel materyallerle zenginleştirilmiştir.
   Eğitim sonunda konunun uygulanması için destek dokümanlar (kaynaklar, formlar vb) verilmektedir.
   Eğitim ücreti oldukça rekabetçidir.
İLKELERİMİZ
Yaptığımız tüm faaliyetlerimiz;
 • İnsani olacak
 • Adil olacak
 • Hukuka uygun olacak
 • Meslek ilkelerine uygun olacak
 • Ticari kurallara uygun olacak
 • Önce üstlendiğimiz işimizi yaparız, müşterilerimizi memnun ederiz, ticari kazanç sonrasında oluşur.
Yaptığımız işin karşılığı ne olursa olsun işimizi hep aynı özenle yaparız.
Kendimizi ve eğitimlerimizi sürekli güncelleriz.
MİSYONUMUZ
TSC olarak misyonumuz başta sanayi olmak üzere ilgili sektörlerin her türlü eğitim / danışmanlık ihtiyacına çözümler üretmektir.
VİZYONUMUZ
TSC müşterilerinin eğitim /danışmanlık ihtiyaçlarını gideren, uzmanlık alanlarında sorunlarını çözen, onlara özgün çözümleri fayda-maliyet ilişkisini en optimum seviyede gerçekleştiren konusunda TÜRKİYE’NİN EN İYİ KURULUŞU olmayı hedeflemektedir.
İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ
A. Dürüstlük
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
B. Gizlilik
Gizli ve özel bilgiler; TSC Yönetim Sistemleri Akademisi ve TSC Otomasyon ve Bilgi Sistemleri San.ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer  bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar.
TSC çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. TSC faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece TSC amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.
C. Çıkar Çatışması
TSC çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. TSC adını ve gücünü, kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.
Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, danışırız.
 
D. Sorumluluklarımız
Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve TSC adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.
1. Yasal Sorumluluklarımız
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve Uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
4. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.
5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.
Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.
6. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

Neden Bizden Eğitim Almalısın ?

TSC’yi diğer kurumlardan ayıran başlıca nedenler :

 • Eğitim Fiyatları Oldukça Stabilizedir.
 • Eğitimler Genellikle 4 Yıldızlı Otellerde Yapılmaktadır.
 • Belgelerinizin Uluslararası Geçerliliği Vardır.
 • Güvenli ve Konforlu Eğitim Salonlarımız Vardır.
 • Danışma Hattımızda Uzmanlar Yeralmaktadır.
 • Online Randevu Sistemi ile Ön Bilgi Alabilirsiniz
 • 7/24 Beklemeden Anında Ulaşacabileceğiniz Kesintisiz İletişim Hattımız Bulunmaktadır.
 • Eğitimlerde Föy ve Materyaller Dağıtılmaktadır.
 • Eğitim Salonlarında İkramlar Sunulmaktadır.

%94 Memnuniyet Oranı

Eğitim Takvimini İncelemek İster Misiniz ?

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.